בחירת קבלן שיפוצים – כיצד?

פנייה ראשונית לקבלני שיפוצים

שיפוץ היא פועלה מקצועית המיועדת לכל אילו מבינכם המעוניינים לשפץ, לחדש או לשדרג את סביבת הנכס שבבעלותם, לרבות, שיפוץ דירות מגורים, שיפוץ בתים פרטיים, שיפוץ משרדים, שיפוץ חנויות, שיפוץ מחסנים וכדומה. ברוב המקרים, תהליך השיפוץ מתבצע על ידי קבלן שיפוצים המנהל עבורכם את כל עבודות השיפוץ הנדרשות ונחוצות לכם, כאשר לסוגי עבודות כאלו ואחרות הוא מסתייע בקבלני משנה המתמחים בתחום עבודות שיפוץ ספציפי. אם גם אתם מעוניינים לשכור את שירותיו של קבלן שיפוצים כזה או אחר לצורך שיפוץ יסודי של הנכס שבבעלותכם, בעמוד שלפניכם תוכלו למצוא מספר טיפים חשובים לבחירת קבלני שיפוץ.

פנייה ראשונית לקבלני שיפוצים

על מנת לנהל את הליך בחירת קבלן השיפוצים באופן מקצועי וענייני, אנו ממליצים לכם ליזום פנייה למספר קבלני שיפוצים ועבודות גמר מובילים באזור מגוריכם העוסקים ומתמחים בביצוע עבודת שיפוצים של סוג הנכס אותו אתם מעוניינים לשפץ. בשלב זה, קיימת חשיבות רבה לכך שתקיימו פגישות פרונטאליות עם כל אחד מהקבלנים ושכל אחד מהם יבקר באופן פיזי בשטח הנכס המיועד לשיפוץ. באופן זה, הצעות המחיר אשר יוגשו לכם יתייחסו גם לצרכי השיפוץ אותם הגדרתם במהלך הפגישה וגם בהתאם למצבו הנוכחי של הנכס.

מה קורה לאחר שקיבלתם את הצעות המחיר?

כאשר אתם מקבלים לידיכם הצעות מחיר מצד הקבלנים השונים עימם נפגשתם בשלב המקדים, אנו ממליצים לכם להתייחס למפרט הטכני של ההצעה ולא רק למחיר ולהבין היטב ממה מורכבת ההצעה ומה היא כוללת בתוכה לפרטי פרטים. במידה ומדובר בהצעת מחיר כוללת מדי שאינה יורדת לפרטים הקטנים והחשובים, אנו ממליצים לכם לחזור את קבלן השיפוצים שהעניק לכם את ההצעה ולבקש ממנו הבהרות לגבי הצעת המחיר. לאחר שבחנתם לעומק את הצעות המחיר השונות, אנו ממליצים לכם לבחור את זהות הקבלן על סמך פרמטרים מקצועיים אחרים שאינם קשורים בהכרח לגובה הצעת המחיר שהוא העניק לכם.

טיפ קטן גדול לתכנון תקציב השיפוץ

לצורך כך, חשוב להתמקד בנושאים הבאים בתהליך הבחירה:

  •  תחום ההתמחות שלהם בענף השיפוצים
  • היקף עבודות השיפוץ אשר בוצעו על ידם
  •  תיק העבודות של קבלן השיפוץ
  •  היקף השירותים המוצעים לכם במסגרת עבודות השיפוץ
  •  איכות חומרי הגלם בהם הקבלן שיפוצים עושה שימוש

וכמובן, רישיון בתקוף המתיר לו למעשה לעסוק בענף השיפוצים. בנקודה זו חשוב לנו לציין שהחוק בישראל מחייב כל קבלן שיפוצים להחזיק ברישיון התואם את תחום ההתמחות שלנו בענף השיפוצים. עצם החזקת הרישיון מעידה על כך שהקבלן רשום בפנקס הקבלנים המנוהל על ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון.

טיפ קטן גדול לתכנון תקציב השיפוץ

על מנת להיות ערוכים מבחינה תקציבית לתהליך השיפוץ אנו ממליצים לכם לבקש מהקבלן בו בחרתם אומדן עלויות מדויק לכל מרכיבי עבודות השיפוץ הנחוצות לכם. כמו כן, אנו ממליצים לכם להוסיף כ-20% מסך העלויות הנכללות בהצעת המחיר של הקבלן וזאת למרכיבים משתנים ובלתי מתוכננים.

אומדן העלויות אמור לשקף את העלות הכוללת של עבודת השיפוצים גם בהיבט של חומרי הגלם וגם בהיבט של שעות העבודה הנחוצות לצורך השלמת העבודות.

כאשר אתם עורכים מסגרת תקציב לקראת השיפוץ אנו ממליצים לכם לעשות זאת לאחר הגדרה מדויקת של כל סוגי העבודות הנחוצות לכם.

תוכן עניינים